UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Rapportsignalerna känns igen

08:15 / 5 april 2018 Article

Prognoserna inför första kvartalets rapporter känns igen. En övervikt av bolag beräknas redovisa vinstökningar, men det är storbolagen som regerar.

Kraftig vinstökning

Rapporterna för det första kvartalet beräknas redovisa en kraftig vinstökning. Summerar vi prognoserna i SME för ungefär 70 bolag, beräknas vinsten öka med hela 19 procent, jämfört med förväntade 8 procent innan förra rapportperioden, vilket dock blev minus 16 procent och en prognosavvikelse i gigantformat. Som vanligt har Ericsson stort genomslag. Trots fortsatta förväntade förluster detta kvartal på nivån 2-3 miljarder kronor, bidrar bolaget till merparten av börsens vinstökning, eftersom utfallet för ett år sedan innebar en förlust som var fem gånger så stor. Ett sänke i rapportperioden är däremot H&M, som redan redovisat ett vinstfall på 60 procent i årstakt. Totalt sett skulle det dock förvåna om första kvartalets rapporter föll ut lika bångstyrigt som under det fjärde kvartalet. Just det sista kvartalet varje år är ovanligt starkt påverkat av omstruktureringar och nedskrivningar. Det gäller inte första kvartalet.

Exklusive extremvärden     

Granskar vi den förväntade utvecklingen exklusive de tre bolagen i toppen (Ericsson, Volvo, Eltel) och botten (H&M, Skanska, Electrolux) blir vinstökningen 4 procent, vilket kan jämföras med prognosen förra kvartalet på 12 procent, som dock smälte ihop till en faktisk tillväxt på likaledes 4 procent. Tar vi ytterligare ett steg ut i utjämningstekniken, kan konstateras att mediantillväxten denna gång inte beräknas bli bättre än 2,2 procent, trots att sex av tio bolag förväntas visa vinstökningar. Samma prognos förra kvartalet innebar en tillväxt på 11 procent, med sju av tio bolag på plus, vilket till slut blev en tillväxt på 7 procent med något färre på plus än förväntat.

Försäljningen ökar

Granskar vi slutligen försäljningstillväxten kan konstateras att den beräknas landa på 2,6 procent, med ett medianvärde på 3,6 procent. Det är klart under prognoserna från förra kvartalet, som låg nästan dubbelt så högt. Däremot låg utfallet ganska nära dagens prognoser, varför det tycks som om analytikerna tagit intryck av förra kvartalets försäljningsutveckling. Som vanligt har valutan en avgörande betydelse. Detta kvartal har dollarkursen fallit med 9 procent, samtidigt som euron stigit med 5, medan pundet gått upp med 2 procent. Det borde ge en totalt sett ganska neutral effekt på försäljningen. Euroområdet är nämligen aningen större försäljningsmässigt, än dollarn.

Och slutsatsen..?

Vi fortsätter i ungefär samma spår som de senaste kvartalen. Den underliggande vinsttillväxten är acceptabel, vilket även gäller försäljningstillväxten. Eftersom första kvartalet är årets renaste vad gäller störningsposter, borde inte heller snytingar i form av nedskrivningar och omstruktureringar förstöra bilden. Däremot kvarstår frågan hur länge merparten av bolagen kan utvecklas bättre än de allra största. Kanske är detta kvartals modesta mediantillväxt ett tecken på att de största bolagen i alla fall regerar.   

Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar