UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Rapportperioden Q1: Tydliga sektorvariationer

16:58 / 9 april 2018 Article

Totalt sett förväntas mediantillväxten för vinsterna i börsbolagen öka med 2-3 procent, men sektorvariationerna är tydliga.

Basindustri i topp

Den starkaste trenden förväntas inom basindustrin. Mätt som median (för att ta bort extremeffekter från enstaka storföretag), förväntas både försäljnings- och vinsttillväxt uppvisa kraftiga tvåsiffriga tillväxttal. Vi använder prognoser från analysfirman SME. Även verkstadsindustrin förväntas ha en fortsatt bra utveckling. Här avtar dock vinsttillväxten tydligt, men tack vare företagsförvärv förväntas försäljningstillväxten Hålla sig på en hög nivå. Slutligen, på den positiva sidan, beräknas även konsumentföretagen att utvecklas bra, med både vinst- och försäljningstillväxt, men i det lägre intervallet.

Bygg i botten

Klart är dock att placerarna förväntar sig en kraftig omsvängning i byggsektorn. Företagen, som i tre års tid uppvisat både stark vinst- och försäljningstillväxt, förväntas nu uppvisa fall i båda parametrarna. Det är en mycket kraftig omsvängning och frågan är om inte pessimismen spridit sig lite väl fort i sektorn. Därtill verkar IT/telesektorn dämpas. Det har visserligen varit fallit i bjässen Ericsson under ett drygt år, men övriga bolag i sektorn har klarat sig relativt bra. Nu förväntas en dämpning även i dessa.

Banker i sidled 

Bankerna är börsens näst största vinstsektorn. Här är förväntas utvecklingen fortsätta att vara trendlös. Intäkterna beräknas visserligen stiga, men vinsten vandrar i sidled. Det känns som rimliga prognoser. Inte mycket har hänt det senaste kvartalet, som egentligen rubbat bankernas stabila, men låga tillväxttakt. Slutsatsen av ovanstående blir därmed att första kvartalets rapporter tar tydlig ställning för en bra utveckling i exportcykliska bolag, medan byggsektorn beräknas hamna i botten. Om vi till denna bild lägger att börsens värdering, mätt som p/e-tal, fortsätter att ligga historiskt högt, framstår nog den vingliga vinstutvecklingen, mer som en risk, än som en potential.

Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar