UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Ferronordic

14:45 / 17 april 2018 Article

Vi välkomnar idag Ferronordic som nytt bevakat bolag på Introduce.

Ferronordic

Ferronordic är en auktoriserad återförsäljare av Construction Equipment-maskiner under ett flertal varumärken runt om i Ryssland. Bland varumärkena återfinns Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne. Utöver detta är Ferronordic auktoriserad eftermarknadsåterförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks. Bolagets målsättning är att bli det ledande service- och försäljningsbolaget på CIS-marknaderna.


VD: Lars Corneliusson
Ordförande: Staffan Jufors
Bransch: Industrivaror
Börsvärde: Ca. 1,7 MDR SEK
Lista: Mid Cap
Ticker: FNM


Initiating Coverage

Ladda ner hela analysen här (PDF)

Vi tar upp täckning på Ferronordic Machines och inleder med vår större analys av bolaget,  där vi ser ett flertal intressanta triggers i caset; 


1)
Stark underliggande marknadstillväxt drivet av en underinvesterad infrastruktur samt ett uppdämt behov av anläggningsmaskiner i Ryssland

2) Strukturellt växande eftermarknad vilket driver marginaler och stabiliserar kassaflödet

3) Meriterat management med stort ägande (ca 20%).

4) Rabatt mot peers delvis driven av en Rysslandsaversion


Stark underliggande marknadstillväxt drivet av en underinvesterad infrastruktur samt ett uppdämt behov av anläggningsmaskiner i Ryssland
Antal maskiner för import till den ryska marknaden uppgick FY 2017 till 8400 (4300) stycken motsvarande en tillväxt Y/Y om 90%, om än från låga nivåer. Trots en marknadstillväxt om 90% motsvarar nivåerna fortfarande en minskning från 2013 om cirka 60%. Vi estimerar en fortsatt stark marknadstillväxt framgent med en CAGR 2017-2020E om 14,2% för att nå 12 504 maskiner 2020E. Tillväxten förväntas drivas av en underliggande BNP-tillväxt om 1,6%, till detta ett kraftigt uppdämt behov av nya anläggningsmaskiner samt infrastrukturinvesteringar från den ryska staten, i sin tur drivet av en eftersatt väg och järnväg med låg densitet.

Strukturellt växande eftermarknad vilket driver marginaler och stabiliserar kassaflödet
I Ferronordics försäljningsmix är eftermarknaden en betydande andel och förväntas strukturellt växa framgent. Eftermarknadsandelen av total försäljning har ökat med 16 procentenheter från 2011 och uppgick FY 2017 till 27%. Vi prognosticerar att eftermarknaden som andel av koncernens försäljning fram till 2020 bör vara kring 27%, dock räknar vi med att segmentet växer med en CAGR om 9,5%. En växande eftermarknad tillsammans med en god operationell hävstång bör driva en EBIT-marginalexpansion om 110 bps 2017–2020E samt en EBIT-CAGR om 17%. Den höga andelen eftermarknadsförsäljning driver även Ferronordics starka kassaflöden med en cash conversion om 58% 2019E samt en FCF yield om >10%.

(Klicka på bilden för att förstora den)
 


Videopresentation

Se bolagspresentationen med bolagets CFO Anders Blomqvist, som gästade Remiums kapitalmarknadsdag 21 mars på Scandic Anglais i Stockholm.

 

Läs mer och följ bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden, kalender och analyser. Genom att trycka på "Följ bolaget" på bolagets sida kan du löpande få uppdateringar via e-post om  t.ex. våra analyser och intervjuer.