UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.14-15

09:33 / 16 april 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-04-02 t.o.m. 2018-04-15.

Generic: VD Johan Jaegerborn har förvärvat 50 000 st aktier till kurs 6,05 kr. 

Lagercrantz: VD Jörgen Wigh har köpt 4 032 st aktier á 83,00 kr. Enligt ägartjänsten Holdings uppgår hans totala innehav till 651 584 st aktier efter transaktionen. 

Orasolv: Bolaget är under en pågående budprocess. Styrelseledamöterna Bertil Haglund, Torbjörn Gunnarsson samt Håkan Hallberg har samtliga avyttrat aktier under aktuell mätperiod.

Swedol: John Zetterberg samt Rolf Zetterberg har via aktiebolaget Zelda totalt avyttrat 15 686 448 st aktier till kurs 32,00 kr. Transaktionen inträffade utanför handelsplats.