UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.13

15:14 / 4 april 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2018-04-01.

CTT Systems:  VD Torbjörn Johansson har köpt 1000 aktier till kurs 146 kr.

Elos Medtech:  I samband med bolagets företrädesemission, vars insynstransaktioner vi rapporterade om i vår förra insynsartikel, har VD Jan Wahlström och styrelseordförande Yvonne Mårtensson förvärvat ytterligare 47 respektive 176 aktier till kurs 52 kr. 

Empir Group: VD Lars Save har ökat sitt innehav under vår ovanstående mätperiod med 500 aktier till kurs 38,07 kr. Dessutom har närstående person till Lars Save köpt 500 st till kurs 38,09 kr. 

SECITS:  Vice VD Per Holmgren har köpt 1 195 aktier till kurs 8,28 kr.

Tethys Oil: Styrelsemedlem Geoffrey Talbott har köpt totalt 30 000 aktier under två olika tillfällen till kurs 68,77 kr.