UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Hoppfull boprisindikator

08:34 / 10 april 2018 Article

För andra månaden i rad är det fler svenskar, som tror på stigande än fallande bopriser.

Stigande trend

Sedan 2004 har SEB tagit fram sin Boprisindikator varje månad. Totalvärdet ligger antingen över eller under noll och representerar hur stor andel tillfrågade som tror på stigande eller fallande bostadspriser. När fler tror på uppgång än nedgång, blir nettovärdet större än noll. Den senaste mätningen kom fram till värdet 7. Det är i alla fall positivt, men inte särskilt högt. Då skall det ligga upp mot 50. Däremot är trenden hoppingivande. Sämst var nämligen värdet i januari, på minus 13. Därefter har det gått uppåt varje månad, om än inte särskilt brant. Därför kan inte mätningen tas som bevis för en kraftfull vändning, däremot kan det vara ett tecken på att Valueguards viktiga prismätningar nästa vecka, kan komma att leverera tillväxttal på månadsbasis. 

Valueguard viktigt index  

Det skulle vara välkommet, för Valueguards index visade nämligen på en tydlig prisvändning i januari, men var svagt igen i februari. Eftersom januari och februari är de starkaste prismånaderna under hela året, var signalerna svårtolkade. Om SEB:s indikator visar att bopriserna fortsatt att förstärkas under mars, skulle det vara välkommet, men också överraskande. Indikationer från mäklare på bomarknaden är nämligen att priserna i mars vänt ner, i takt med att Finansinspektionens amorteringskrav från den 1 mars börjat bita. Om det visar sig att priserna istället gått upp, skulle det tveklöst bidra till en växande optimism.

Men oförändrat då..?

Det enda jag egentligen inte tror på är stillastående priser. Vi har en extrem situation på kreditmarknaden, där löntagare i storstäderna kan låna till en ränta som uppskattningsvis ligger på ungefär en tredjedel av den genomsnittliga lönetillväxten. Det är på tok för attraktivt för att potentiella köpare skall låta detta gyllene tillfälle gå dem ur händerna. Jämfört med i augusti går det ju att köpa, särskilt nybyggda bostadsrätter, med åtminstone 10 procents rabatt. Det kommer många att göra, bara de blir övertygade om att marknaden i alla fall inte faller. Och om det nu kommer indikationer på just detta, kan vi se fram emot en tydlig uppgång fram mot sommaren, eller möjligen mot slutet. Juni är nämligen årets sämsta boprismånad, medan augusti är en av de bättre. Därför är det vågat att utpeka början av sommaren till en vändpunkt.  

Alternativet är..?

Alternativet är en fortsatt resa neråt, med ungefär ytterligare tio procent, ditskickad av fortsatt rädda köpare. Då har FI:s amorteringskrav tagit skruv i ett läge då priserna redan rasat utför. I ett sådant läge står de flesta hungriga köpare vid sidlinjen och väntar på bättre tider. Vid ungefär 20 procents fall från toppen brukar dock de flesta kraschlandade säljare ha försvunnit med automatik, samtidigt som hyggligt förmögna spekulanter kommer in på plan, redo att göra ett "klipp". Denna negativa trend är dock inte mitt huvudscenario. Räntorna är helt enkelt för låga för det.

Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar