UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fortsatt bra rapporter

09:20 / 26 april 2018 Article

Även dagens skörd av storbolagsrapporter visar att första kvartalet kommer att få godkänt.

Vinsttillväxt

När bolag motsvarande ungefär hälften av det samlade börsvärdet lämnat rapport för första kvartalet, är vinstökningen i årstakt hela 29 procent. Eliminerar vi bolagen i botten (H&M, NCC, ABB) och toppen (Ericsson, Volvo, Atlas Copco) redovisar kvarvarande population en vinstökning på mer beskedliga 4 procent, vilket ändå är bättre än förra kvartalet. Om vi istället mäter mediantillväxten åker den upp till 10 procent, samtidigt som hela 68 procent av bolagen redovisar vinstökningar. Det är också bättre än förra kvartalet. 

(Klicka på bilden för att förstora den)

Bättre än prognos

Granskar vi utfallet mot analytikernas prognoser (SME), kan konstateras att utfallet ligger högt, hela 7 procent över prognoserna, vilket är klart bättre än normalt. Eliminerar vi bolagen i toppen (Ericsson, Nordea, Swedbank) och botten (SSAB, Volvo, SHB) faller utfallet till 2,6 procent, vilket dock också är en bra siffra och bättre än förra kvartalet. Detsamma gäller medianutfallet, som ligger på 1,9 procent, med hela 62 procent av bolagen över. Medianen visar en stabil underliggande utveckling de senaste tre kvartalen.

Försäljningen godkänd

Granskar vi slutligen försäljningsutvecklingen landar den på 4,6 procent, samtidigt som mediantillväxten ligger på 3,7 procent. Eftersom utfallet mot prognos också ligger bra till (plus 1,3 procent), blir slutsatsen att försäljningstillväxten får godkänt. Det var inte fallet förra kvartalet. Då var försäljningen en besvikelse. 

Och slutsatsen..?

Som igår: Det är bra rapporter, rätt och slätt...

 Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar