UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Dans på slak lina

09:12 / 19 april 2018 Article

I mars var bostadspriserna i Sverige oförändrade. Är det bra eller dåligt?

Går i sidled

Valueguards mätning av bostadspriser i Sverige är den mest genomarbetade. I mars visade den att priserna för hela bostadsbeståndet var oförändrade, medan bostadsrätter i Stockholm, sektorns vindflöjel, gick ner 0,1 procent. Med tanke på att bostadsrätterna gått ner drygt 10 procent från toppen är 0,1 procent marginellt. Dessutom har bostäder i hela landet gått ner bara hälften så mycket som Stockholms bostadsrätter. Det understryker huvudstadens mer spekulativa karaktär. För många av dess köpare handlar bostadsrätter inte om en bostad, utan om ett värdepapper, som det går att tjäna pengar på i dagens lågränteklimat. Ändå är den positiva tolkningen av mars månads statistisk att bostadsfallet har planat ut. 

Mars normalt starkt

Det finns en negativ tolkning också. Den framgår av årstaktsförändringen, som i mars förvärrades. För bostäder i hela Sverige ökade nedgångstakten från 3,7 till 4,5 procent. Det beror på att mars normalt är en uppgångsmånad. Granskar vi statistiken sedan 2005 har den genomsnittliga prisförändringen i mars varit plus 1,2 procent (detsamma för bostadsrätter) och bara under en enda marsmånad sedan 2005 har prisförändringen landat på minus (likadant för bostadsrätter). Ett oförändrat värde är därför 1,2 procent sämre än normalt. Då blir slutsatsen att mars var svagt.

Utlåningstillväxten positiv

Den mest positiva bostadssiffran hittar vi i bankerna. Utlåningstillväxten för bostadsändamål fortsätter uppåt. Som framhållits i tidigare analyser, var detta en mycket bra indikator på prisnedgången. Ett drygt år innan priserna började falla, började utlåningen att bromsa in. Nu har utlåningen vänt upp och visar en positiv trend för nionde månaden i rad. Med samma eftersläpning som i nedgången, borde det innebära en trendvändning någon gång under sommaren.

Byggandet högt

Rapporterna om en kollaps i bostadsbyggandet är dock svåra att hitta bevis för. Byggloven har planat ut de senaste månaderna på den skyhöga nivån kring 60.000 enheter. Därtill ligger Konjunkturinstitutets konfidensindikator för byggsektorn fortsatt högt. Visserligen har den gått ner sedan november, men nedgången sker från en extremt hög nivå. Dessutom rapporterar byggsektorn goda kreditförhållanden. Andelen företag som rapporterar problem med krediter är extremt låg.

Och slutsatsen..?

Bostadsmarknaden dansar på slak lina. En utplaning för priserna i mars är inget styrketecken, men inte heller någon kris. Med tanke på FI:s amorteringskrav kanske nolltillväxten till och med är en framgång. Däremot är det obehagligt att bostadspriserna, trots räntor som ligger långt under löneökningstakten i storstäderna, lyckats skapa detta kraftiga prisfall. Det visar att marknaden är extremt instabil och att det bara är psykologi som bestämmer om priserna skall vända, eller ej.   

Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar