UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bra start på rapportperioden

15:45 / 24 april 2018 Article

Det är inte bara Ericsson som har överraskat positivt.

Tydlig vinstökning

När ungefär 40 procent av börsvärdet lämnat rapport för det första kvartalet, kan konstateras att den samlade vinsten ökar med hela 70 procent. Som vanligt har Ericsson en avgörande inverkan. Exkluderar vi därför bolagen med sämst respektive bäst vinstutveckling i kronor räknat, faller vinstökningen till 7 procent. Går vi vidare och mäter mediantillväxten, landar den emellertid på hela 14 procent, samtidigt som 60 procent av bolagen redovisar vinstökningar. Särskilt mediantillväxten är därför klart bättre än tidigare och visar att den underliggande vinstutvecklingen är överraskande bra. Jämför vi med utvecklingen förra kvartalet är de rapporter som hittills kommit, klart bättre. Då var utvecklingen en besvikelse.

Positivt prognosutfall

Granskar vi utfallet mot analytikernas prognoser enligt SME, kan konstateras att vinstsumman landar 10 procent över, en siffra som naturligtvis är påverkad av enstaka storbolag, främst Ericsson. Eliminerar vi därför bolagen i toppen och botten, redovisar kvarvarande bolag också ett positivt utfall, men på mer beskedliga 0,6 procent. Eftersom samtidigt 60 procent av bolagen inkommit över prognos, blir medianvärdet positivt, med 3,5 procent. Jämför vi slutligen ovanstående med förra kvartalet kan konstateras att detta kvartal är klart bättre.

Försäljningen ökar

Analyserar vi slutligen försäljningstillväxten landar den på 3,8 procent. Totalt ökar 62 procent av bolagen, vilket gör att medianvärdet blir positivt, med 3,4 procent. Räknat på analytikernas prognoser ligger utfallet 1,5 procent över, vilket dämpas till 0,9 procent om medianvärdet beräknas. Slutligen är valutaeffekterna synnerligen svåra att få grepp om. Kvartalsgenomsnittet av dollarkursen har fallit med hela 9 procent, samtidigt som genomsnittet för euro och pund stigit, med 5 respektive 2 procent mot kronan. De flesta bolag har större försäljning i euro än i dollar, varför nettoeffekten för ett globalt bolag borde vara relativt neutral. 

Och slutsatsen..?

Första kvartalet ser bättre ut än väntat och det borde kunna hålla ända in i mål. Möjligen är det också vad vi borde förväntat oss med tanke på den starka globala konjunkturen, men den var stark även förra kvartalet och då kom rader med floppar. I den positiva vågskälen ligger att första kvartalet samtidigt är årets renaste kvartal, med en låg andel "engångsposter". Det inverkar alltid positivt, eftersom engångsposter normalt är minusposter, framförallt omstruktureringskostnader och nedskrivningar.       

 


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar