UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vart är konjunkturen på väg?

10:55 / 6 mars 2018 Article

Tillväxten ser bra ut i de flesta större länder, men det finns en del orosmoln.

BNP-tillväxten stark

BNP-tillväxten för världens åtta största länder är stark. Summerar vi BNP i USA, Japan, Kina och EU:s fem stora länder är ökningen det senaste året 3,3 procent. Det innebär sju kvartal i rad med stigande global BNP. Inte överraskande får vi därför veta av Världsbanken, OECD och andra globala konjunkturbevakare, att världen har högkonjunktur. Då är det ofta dags att börja leta tecken på en avmattning. Den spaningen måste alltid börja i USA, världens viktigaste land, som just nu styrs av världens mest svårstyrda president.

USA ligger rätt

Lyckligtvis för omvärlden ligger fyra av fem viktiga tillväxtindikatorer rätt i USA:s ekonomi. BNP-tillväxten stiger och har gjort så de senaste sex kvartalen. Samtidigt har industriproduktionens årstillväxt stigit i stort sett varje månad sedan december 2015, parallellt med att detaljhandeln ligger på förhållandevis starka nivåer. Däremot är bilförsäljningen svag och har fallit markant de senaste två åren, efter att ha varit en tillväxtmotor under flera år. Den femte indikatorn, bostadsbyggandet, visar tillväxt men avstannande sådan och ligger bara aningen över nollstrecket. Det är möjligt att de två sistnämnda parametrarna påverkas negativt av de allt högre räntorna i USA. Då kommer de att fortsätta försvagas.

Eurozonen utvecklas starkt

Eurozonens fyra stora länder utvecklas dock genomgående starkt. Den sammanlagda BNP-tillväxten har ökat tio av de senaste elva kvartalen, om än från en låg nivå. Tillväxten ligger på 2,6 procent och vi får gå tillbaka till återhämtningen 2010, i kölvattnet av finanskrisen, för att hitta samma tillväxt. Samtliga indikatorer ligger rätt. Industriproduktionens tillväxt ligger nära de långsiktiga rekordnivåerna kring fem procent, samtidigt som detaljhandeln ligger mycket högt, kring en årstillväxt på 3 procent. Samtliga fyra länder visar bra utveckling inom respektive område, men Italien släpar lite efter inom detaljhandeln. Bilförsäljningen visar tillväxt, men har mattats det senaste halvåret, vilket kan vara en naturlig avmattning efter en stark "uppstuds", men kan också vara negativa effekter från Volkswagens "Dieselgate". Det har satt fokus på dieselmotorns nedsmutsning och gjort den starka dieseltrenden synnerligen osäker. Inom bostadsbyggandet är dock eurozonens tillväxt ovanligt stark, även om ankaret Tyskland visat en avmattning det senaste halvåret. Den avmattningen är svårförklarlig. 

Storbritannien dalar

Den brittiska ekonomin uppvisar dessvärre tydliga svaghetstecken. Eftersom handelspartnern eurozonen utvecklas mycket starkt är det illavarslande. BNP-tillväxten viker av neråt, drivet av att detaljhandeln drabbats av nolltillväxt, samtidigt som bilförsäljningen rasat markant. Det säljs nu sex procent färre bilar i Storbritannien än för ett år sedan. Däremot är tillväxten i industriproduktion godkänd, på 2-3 procent, samtidigt som bostadsbyggandet håller uppe tillväxten väl. Totalt sett är det dock ganska tydligt att den brittiska ekonomin nu går sin egen väg, jämfört med resten av Europa och att grundorsaken rimligen är osäkerheten kring Brexit. Inte minst stigande inflation, till följd av det svaga pundet dämpar den inhemska konsumtionen. Eftersom britterna redan höjt styrräntan en gång det senaste året, kommer det rimligen fler höjningar, vilket riskerar att dra ner också bostadsbyggandet. 

Sverige ångar på

Tillväxten i den svenska ekonomin fortsätter att vara ett globalt föredöme. Fattas bara annat när vi fortsätter att ha väldens näst lägst styrränta, efter Schweiz. Trots detta visar just de räntekänsliga sektorerna en avmattning. Både bilförsäljning och bostadsbyggande är nere på nolltillväxt, men det sker samtidigt som vi uppvisar volymrekord i ett tjugoårigt perspektiv. Därför är avmattningen knappast ett tecken på en konjunkturnedgång, utan snarare ett tecken på en tillfällig mättnad. Så länge Riksbanken håller räntorna långt under rimliga nivåer, kommer efterfrågan på räntekänslig konsumtion att vara stark. Däremot har detaljhandeln mattats 24 månader i rad, men bara ner till tillväxtnivån på 2,3 procent, vilket ändå placerar oss i mittfältet av de undersökta länderna. I exportlandet Sverige väger dock detaljhandelns dämpning lätt, när exporten samtidigt tagit otrolig fart. Det har medfört en kraftig tillväxt i industriproduktionen, som uppvisar den starkaste trenden av samtliga undersökta länder.

Asien ett frågetecken

Däremot är Kina och Japan frågetecken. Visserligen ligger Kinas BNP-tillväxt på tre gånger de "gamla" ländernas nivå, men den ligger misstänkt stabilt. Detsamma gäller den kraftig expanderande detaljhandeln. Även här är tillväxttakten tre gånger de gamla ländernas nivå och även här är statistiken misstänkt stabil. Även industriproduktionen uppvisar en synnerligen stabil utveckling, men här bara något över de gamla ländernas nivå. Däremot viker Kinas bilförsäljning och bostadsbyggande av neråt och tillväxttakten börjar snabbt närma sig noll. Japan uppvisar däremot mer positiva trender, med stigande BNP-tillväxt och stigande tillväxt inom både industriproduktion och detaljhandel. Tillväxten är nu mycket bra ur ett flerårigt japanskt perspektiv, men samtidigt är detta också risken. Svängningarna i den japanska statistiken det senaste decenniet är betydande. Därför är det oroväckande att tillväxten i både bilförsäljning och bostadsbyggande redan börjat minska.   

Och slutsatsen..?

Det mesta ser bra ut, men svagheterna i bilförsäljning och bostadsbyggande, inte bara i Sverige, utan i flera andra länder, visar att extremräntornas pådrivande effekt nu börjar mattas. När räntor faller skyndar vi oss att köpa räntekänsliga produkter, eftersom vi vet (eller i alla trodde vi visste) att de skulle komma att gå upp igen. Nu har vi i Europa haft gräddtårta till fikat varenda dag i tre års tid och då är det helt plötsligt inte lika gott längre. Däremot är exporten och industriproduktionen en tydlig och positiv motor världen över och det får också en markant positiv effekt på världens börser. Men som vanligt gäller det att hålla koll på USA. De leder i både upp- och nedgång. Dessvärre är statistiken i USA ungefär lika spretig, som idéerna från den sittande presidenten och det är ett orosmoln. Därutöver har vi Brexit, Italiens regeringskris, USA:s ständiga hot mor världshandeln, Turkiets allt snabbare väg mot en totalitär stat, Kinas maktambitioner, inte minst hos den sittande presidenten och säkert en del annat, som ännu inte finns på radarn. Skönt därför att den globala tillväxten, just nu i alla fall, är god.        

Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar