UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Intervacc: Inbjudan till bolagspresentation 19/3 samt 26/3

09:03 / 13 mars 2018 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

Intervacc

Intervacc är ett life science-bolag som utvecklar, marknadsför och säljer vacciner och läkemedel för djurhälsovård. Bolaget har dels befintlig försäljning via dotterbolaget Nordvacc samt bedriver även utveckling av vaccin. Intervaccs huvudprodukt är vaccinet Strangvac® som skyddar mot hästsjukdomen kvarka. Efter många års forskning och utveckling befinner sig Intervacc i slutskedet av utvecklingen av Strangvac®. Bolaget är även igång med en ny vaccinkandidat mot en allvarlig streptokockinfektion på grisar.

Bolaget har nyligen offentliggjort en företrädesemission om ca 61 MSEK inför storskalig GMP-tillverkning av hästvaccinet Strangvac.

Avstämningsdag: 16 mars 2018
Villkor: Tre befintliga aktier berättigar till teckning av fyra nya aktier till teckningskurs 2,85 kronor/aktie 
Teckningsperiod: 20 mars - 3 april 2018
Tecknings- och garantiåtaganden: ca 49 MSEK, motsvarande ca 80% av emissionen. 


*Presentationerna är fullsatta. Ni kan dock anmäla ert intresse till vår reservlista via event@remium.com.

  • VD Jan-Ingmar Flock
  • Måndag 19 Mars
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Humlegårdsgatan 20, 3tr, Stockholm
  • Förtäring: Lunch

  • VD Jan-Ingmar Flock
  • Måndag 26 Mars 
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Humlegårdsgatan 20, 3tr, Stockholm
  • Förtäring: Lunch

FULLSATT 

O.S.A senast dagen innan. Vid frågor om eventet eller beställning av specialkost, vänligen kontakta oss på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till event@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.