UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.12

15:08 / 26 mars 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-03-19 t.o.m. 2018-03-25.

Atrium Ljungberg: VD Annica Ånäs har köpt 5 431 aktier till snittkursen 129,88 kr.

Biovica:
 
VD Anders Rylander har via bolaget Arinvest AB ökat innehavet med 3801 aktier till kurs 10,92 kr. Dessutom har CFO Cecilia Driving köpt 2 000 aktier till kurs 10,40 kr.

Bredband2: Styrelseledamot Mats Robert Burén har fortsatt att köpa aktier i bolaget. Under vår ovanstående mätperiod har han totalt förvärvat 300 000 st aktier till snittkurs 1,37 kr. 

Briox: Bolagets försäljningschef och strategiske rådgivare, Jens Collskog, har köpt 25 000 st aktier á 3,97 kr. 

Elos Medtech: I samband med bolagets genomförda företrädesemission har följande insynspersoner förvärvat aktier (till teckningskurs 52 kr):

Thomas Öster via bolaget Venova Aktiebolag, styrelseledamot, 150 320 st
Thomas Öster, styrelseledamot, 22 666 st
Sören Olesen, Adm. direktör i Elos Medtech A/S Danmark, 60 133 st
Mats Nilsson Bernitz, styrelseledamot, 13 500 st
Yvonne Mårtensson, styrelseordförande, 4 733 st 
Agneta Bengtsson Runmarker, styrelseledamot, 3 333 st
Närstående till Agneta Bengtsson Runmarker, styrelseledamot, 500 st
Jan Wahlström. VD, 1 266 st
Anders Birgersson, styrelseledamot, 236 st

FastPartner: Regionchef Fredrik Thorgren har köpt 142 398 st aktier till okänt pris. 

Fortnox: Sara Nylén, HR-chef, har förvärvat totalt 25 000 st aktier till snittkurs 47,56 kr. 

ITAB Shop Concept: Mikael Gustavsson, vice VD,  har via bolag köpt 10 000 st aktier á 37,35 kr. 

Moment Group: VD Per Mattisson har totalt köpt 5 031 st aktier under vår mätperiod till snittkurs 19,46 kr. 

Orasolv: VD Michael Lagerbäck och försäljningschef Veronica Pettersson har sålt 746 666 aktier respektive 80 000 aktier till kurs 0,29 kr.