UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.11

10:09 / 19 mars 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-03-12 t.o.m. 2018-03-18.

Bredband2: Styrelseledamot Mats Robert Burén har totalt förvärvat 200 000 st aktier till snittkurs 1,38 kr. 

Doro: CFO Carl-Johan Zetterberg har köpt 2 050 st aktier á 43,50 kr. 

Formpipe: Joakim Alfredson, CFO, har köpt 15 265 st aktier till kurs 12,75 kr. Även styrelseledamot Åsa Landén Ericsson har förvärvat aktier. Totalt har hon köpt 4 000 st aktier till snittkurs 12,90 kr. 

Lagercrantz: CFO Bengt Lejdström har sålt 5 000 st aktier á 82,45 kr. 

Moberg Pharma: Jeffrey Vernimb, VP Global Consumer Health, har förvärvat 3 200 st aktier á 3,10 USD. 

SinterCast: Styrelseledamot Hans-Erik Andersson har köpt 1 000 st aktier till kurs 65,00 kr. 

SJR: VD Per Ogunro har totalt avyttrat 150 000 st aktier till snittkurs 48,20 kr. 

Sammantaget bestod förra veckans insynstransaktioner av 7 st insynsköp respektive 2 st insynssälj. Köpesskillingarna uppgår totalt till 758 tkr respektive 7 642 tkr.