UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.10

14:53 / 13 mars 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-03-05 t.o.m. 2018-03-11.

Atrium Ljungberg: Styrelseledamot Simon De Chateau har köpt 5000 st aktier till snittkursen 128,16 kr under vår mätperiod.

Briox: VD Johan Rutgersson har köpt 25000 st aktier till kursen 3,96 kr samt tillika många teckningsoptioner för 0,673 kr. Dessutom har styrelseordförande Lars Karlsson via bolaget Arnäs Förvaltning AB köpt totalt 29 916 st aktier till snittkursen 3,93 kr.

Doro: Finanschef Carl-Johan Zetterberg Boudrie har köpt 5 900 st aktier till snittkurs 42,04 kr.

Elos Medtech: Styrelseledamot Jeppe Magnusson har köpt 1 086 st aktier till kurs 52 kr.

Empir Group: VD Lars Save är fortsatt aktiv. Han har dels sålt 28 227 st aktier á 37,90 kr till storägaren Alfanode AB, dels köpt köpt totalt 6231 st aktier i marknaden, vid två olika tillfällen under vår mätperiod, till snittkurs 38,15 kr.

FastPartner: Regionschef Patrik Arnqvist har köpt 500 st aktier till kurs 140 kr.

Invuo Technologies: VD John Longhurst har köpt 363 883 st aktier till kurs 1,99 kr. Lars Sandtorv, VD för MeaWallet, har köpt 100 000 st aktier á 1,80 kr samt Jonas Lundgren, chef för eProducts, har köpt 1 000 aktier á 3,04 kr. 

ITAB Shop Concept: VD Ulf Rostedt har köpt 2 000 st aktier till kurs 39,70 kr. Dessutom har närstående person till styrelseledamot Fredrik Rapp köpt 14 400 aktier till snittkursen 41,15 kr.

Moberg Pharma: Styrelseledamöterna Mattias Klintemar och Thomas Eklund har köpt 4000 st aktier á 23,90 kr respektive 4 251 st aktier á 22,89 kr.

Stendörren: Styrelseledamot Hans Runesten har köpt totalt 13 040 st aktier till snittkursen 71,54 kr under vår mätperiod.