UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vinstfallet dämpas

14:49 / 7 februari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

I takt med att fler rapporter kommer in, dämpas det initiala vinstfallet. Engångskostnader spelar dock en fortsatt stor roll

Kraftigt vinstfall 

Efter att 50 storbolag lämnat rapport, motsvarande ungefär tre fjärdedelar av Stockholmsbörsens värde, registreras fortfarande en markant vinstnedgång. Den sker dock i något långsammare takt än tidigare. Fallet är 36 procent, vilket skall jämföras med en halvering vid tidigare sammanställningar. Vi får gå tillbaka till Greklandskrisen 2012 för att hitta tvåsiffriga nedgångstal. Emellertid dras utvecklingen ner av vissa storbolag. 

Justerad vinst faller

Mäter vi exklusive de bolag som ökar vinsten kraftigast (Assa Abloy, Lundin Petroleum, Essity) samt de bolag med störst vinstfall (Ericsson, Nordea, H&M) redovisar kvarvarande bolag också ett vinstfall, men det har krympt till 6 procent. Även här får vi gå tillbaka till 2013 för att hitta en liknande falltakt. De senaste 16 kvartalen har denna justerade vinst fallit bara vid ytterligare två tillfällen. Även justerat för de mest extrema bolagen är alltså utvecklingen svag. 

Medianen växer

Emellertid kan konstateras att 54 procent av bolagen, trots allt, levererar vinstökningar, varför medianvärdet visar på en tillväxt på 6 procent. Det är sextonde kvartalet i rad med vinsttillväxt, vilket är mycket starkt. Uppenbarligen utvecklas medelstora bolag (som dominerar denna mätning) bättre än de största bolagen.     

Prognosutfall negativt

Även utfallet mot prognos är negativt med 11 procent. Här får vi gå tillbaka till fjärde kvartalet 2013 för att hitta en lika dålig utveckling. Exkluderar vi bolagen i toppen (Telia, SEB, Trelleborg) och i botten (Ericsson, Autoliv, Nordea) blir utfallet mot prognos fortfarande negativt, men krymper till 2,3 procent. Det är inte särskilt allvarligt och inträffade senast för två kvartal sedan. Slutligen kan konstateras att 52 procent av bolagen, trots allt, slår prognoserna och medianvärdet blir positivt med 2,0 procent. Det är faktiskt en ganska bra utveckling i ett historiskt perspektiv.

Försäljningstillväxten god

Om vi slutligen granskar försäljningsutvecklingen kan konstateras att den växer med 3,5 procent, samtidigt som medianvärdet växer med 7,3 procent. Det är en bra tillväxt och skvallrar om att efterfrågan är god. Slutsatsen styrks av att valutaeffekterna i de utlandsorienterade bolagen är tydligt negativa. Även försäljningsutfallet mot prognos är positivt, med 1,3 procent, vilket är bra i ett historiskt perspektiv. Detsamma gäller medianvärdet.

Och slutsatsen..?

Som tidigare blir slutsatsen både blandad och storleksrelaterad. De allra flesta bolag går relativt bra, men de största företagen utvecklas dåligt, mycket beroende på omstruktureringar och nedskrivningar. Frågan blir alltså om en vinst justerad för dessa poster är det som placerarna styrs av. Svaret blir nog "ja", men det borde vara "nej", eftersom engångsposterna till stor del sammanhänger med genomförda förvärv, inte med "otur". Det finns därför anledning att varna för den dåliga vinstkvaliteten i de stora bolagen.

 


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar