UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

TA-skola på Introduce: Reversaler och fortsättningsformationer

10:20 / 9 februari 2018 Article

TA-skola på Introduce

Detta är den sjätte artikeln i ett uppslag av artiklar berörande Teknisk Analys. Föregående artikel behandlade Elliott Wave Theory. Denna artikel kommer vidare gå in på reversaler och fortsättningsformationer.

Precis som vi tidigare artiklar varit inne på är det av intresse för en teknisk analytiker att använda sig utan candlesticks. Dessa candlesticks kan därefter användas för att utröna olika sorters formationer, vilka kan användas som ett verktyg för att analysera de alltmer kortsiktiga aktierörelserna. Formationerna kan handla om mönster som exempelvis identifierar omslagsformationer eller fortsättningsformationer. Mer om detta i denna artikel.

Reversalformationer

En reversalformation (omslagsformation) är ett första tecken på att en trend kan vara på väg att vända. Formationerna är således vanligt förekommande vid bottnar respektive toppar, men där utseendena är omvända. Omslagsformationer i positiv bemärkelse (vid bottnar) brukar benämnas ”bull-formationer”. Ordet bull kommer ifrån engelskans ord för tjur, vilket signalerar att något förväntas stiga. Ordet härrör från tjurens tendens att stånga uppåt. Finansnomenklaturens motsats till bull är bear, vilket kommer ifrån björnens benägenhet att använda sin ram för att slå något nedåt. Följaktligen indikeras en fallande riktning. I nedanstående exempel på formationer kommer vi att beskriva dem i ett positivt hänseende, men de går likaväl att vändas på för att symbolisera en negativ vändning. Psykologin är densamma.

Den första formationen att beskrivas är en Bullish Harami. Formationen inträffar då trenden är negativ, samtidigt som en större negativ kursdag följs upp av en positiv candlestick vilken omsluts av den föregående dagen (högsta och lägsta kurser hamnar inom ramen för föregående dagens dito). Se exempelbild nedan. Vanligtvis är detta ett första tecken på att den dittills negativa trenden kan vara på väg att vända mot en alltmer positiv sådan. Ofta kännetecknas den första dagen av en kursrörelse under stor volym. När den nästkommande dagen sedan öppnar positivt riskerar blankare att bli oroliga att den negativa trenden har nått sin ändpunkt, vilket föranleder till att de börjar tveka och vidare stänger sina positioner. Detta medför en kursuppgång och följaktligen ett slut på den negativa trenden.Ytterligare en positiv reversal-formation, med ett snarlikt utseende, är en Bullish Engulfing. Skillnaden är emellertid att den sista dagens rörelse uppträder i en framstående positiv bemärkelse då det är den dagens rörelse som omsluter föregående dagens negativa candle (se bild ovan). Den psykologiska tanken bakom denna formation är att den avslutande dagen initialt öppnar lågt, men sedan dyker köpare upp på nytt, vilket driver upp kursen. Detta indikerar att det finns ett underliggande köpintresse som nu börjat arta sig. Blankare blir då osäkra på sina positioner och börjar därför stänga dem. Sedermera är det viktigt att kursstängningen sker nära dagens högsta notering för att ge bevis på att köpintresset inte bara går att finna vid dagens lägsta noteringar. Därtill väger det positivt om volymen denna dag är högre än tidigare dagar då det markerar att köpintresset är utöver det vanliga.

Turtle-soup för uppgång är ett tredje mönster som indikerar ett potentiellt trendskifte. Formationen har sitt ursprung i att då ett stöd punkteras, och flertalet ”stop-lossar” triggas, finns köpare inom kort där på nytt som i sin tur återigen tar kursen ovanför stödet. Följaktligen finns det, precis som i en bullish engulfing, ett underliggande köpintresse för aktien. Formationerna ter sig lika, men skillnaden är att en turtle-soup bygger på en tidigare identifierad stödnivå snarare än den föregående dagens utveckling.

Fortsättningsformationer

Till skillnad från reversal-formationer är fortsättningsformationer istället diverse mönster som bekräftar den rådande trenden.

En Bullish Side by Side effektueras via tre stycken candlesticks i en uppåtgående trend. Den första dagen ska ha beskaffenheten av en stark grön stapel som sedan, under den kommande dagen, följs upp av ett gap. Även denna dag innehar en positiv kursutveckling med en högre stängning- än öppningskurs. Vidare noterar den sista och avslutande dagen en liknande kursöppning respektive kursstängning som dag två. Följaktligen får den ett nästan identiskt utseende. Tanken bakom formationen är att aktiekursen befinner sig i en stark kursuppgång vilket ytterligare stärks under den andra dagen då kursen till och med uppvisar ett GAP. I ett desperat försök undertecknat säljarna att få ned kursen öppnar aktien den tredje dagen initialt ned, men detta stoppar emellertid inte köparna, utan de kommer tillbaka och stärker kursuppgången mot en stängning i häraden av föregående dags högsta nivåer. Ett starkt köpintresse för aktien är således ett faktum, vilket under den efterföljande tiden indikerar en fortsatt rörelse parallellt med den rådande trenden. Mönstret går att utläsa i nedanstående bild.

En annan fortsättningsformation är en Marubozu-linje. Till skillnad från tidigare mönster är linjen mycket enkel att finna och är dessutom lättolkad. Utseendet är av en stor grön stapel, vilket innebär att aktien stänger på dagens högsta notering efter en relativt svag initial öppning. Under hela dagen har alltså köpare varit den prominente parten, då ingen vill missa att vara med på uppgången (FOMO). För att detta mönster ska klassificeras som en fortsättningsformation behöver handeln ske med hög volym samt att dagen sticker ut från aktien vanligtvis uppvisade dagsrörelser, en så kallad outlier.


Introduce aktieanalysTeknisk analytiker
Simon Granath
simon.granath@remium.com
 


Tidigare utgivna artiklar

Elliott Wave Theory
Fibonacci
Indikatorer

Trender, medelvärden & kanaler

Aktiechart, stöd & motstånd