UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Nordic Waterproofing

10:53 / 15 februari 2018 Article

Vi välkomnar idag Nordic Waterproofing som nytt bevakat bolag på Introduce.

Nordic Waterproofing - Ledande aktör på den nordiska tätskiktsmarknaden

Nordic Waterproofings affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och distribuera ett komplett sortiment av produkter och lösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Koncernen har två affärsområden Products & Solutions samt Installation Services, där det förstnämnda producerar produkter för tätskiktsmarknaden och det sistnämnda är verksamma inom installation och entreprenad.


VD: Martin Ellis
Ordförande: Ulf Gundemark
Bransch: Industrivaror
Börsvärde: Ca. 1,8 MDR SEK
Lista: Mid Cap
Ticker: NWG


Initiating Coverage & Q4-analys


Läs vår inledande större analys av bolaget här.

Nordic Waterproofing verkar på en marknad vars underliggande marknadstillväxt korrelerar väl med de nordiska ländernas BNP-tillväxt. NWG har växt i linje med marknaden och hade 2012-2016 en försäljnings-CAGR om 2,1% varav merparten organisk tillväxt. Framgent räknar vi med att NWG fortsätter att växa i linje med marknaden med en genomsnittlig organisk tillväxt om 2,6%. Dock boostas den totala försäljningstillväxten 2017 och 2018 av de fyra förvärv som har gjorts under H1 samt ett under H2 med en total nettoomsättning om ca 390 MSEK.

Vi estimerar därav en försäljnings-CAGR om 5,2% 2017-2020e. Innevarande år prognosticerar vi en organisk tillväxt om 2,8%, driven av fortsatt stark tillväxt inom Installation Services främst på den finska marknaden, om än från historiskt låga nivåer. 2019 och 2020 estimerar vi en organisk tillväxt om 2,5% samt 2,6%.

Bolaget har senaste åren realiserat en valutamedvind från valutorna NOK/SEK, DKK/SEK, EUR/SEK. Med en fortsatt svag svensk krona mot NOK, DKK och EUR bör bolaget möta en valutamotvind under H1 2018 och i synnerhet Q3. För helåret 2018 prognosticerar vi en valutamedvind om 1,8%.

(Klicka på bilden för att förstora den)
 


 Videopresentation

Se bolagspresentationen med bolagets VD Martin Ellis och CFO Jonas Olin, som gästade Remiums välbesökta kapitalmarknadsdag i höstas på Scandic Anglais i Stockholm.

 

Läs mer och följ bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden, kalender och analyser. Genom att trycka på "Följ bolaget" på bolagets sida kan du löpande få uppdateringar via e-post om  t.ex. våra analyser och intervjuer.