UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.8

11:54 / 28 februari 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-02-25.

Amasten: VD Jan-Erik Höjvall har förvärvat 129 326 st aktier till en total köpeskilling om 853 700 kr. Även Förvaltningschef Mikael Rånes har köpt aktier, 593 742 st á 3,40 kr / aktie. 

Atrium Ljungberg: Styrelseledamot Erik Langby har köpt 1 000 st aktier till pris 133,00 kr / aktie. 

Boule Diagnostics: Claes Blanche, VD i dotterbolag, har sålt 1 000 st aktier á 295,00 kr.

DistIT: Styrelseledamot Stefan Charette har köpt 4 272 st aktier till en total köpeskilling om 186 900 kr. 

Doro: Robert Puskaric, VD, har köpt 15 807 st aktier á 40,64 kr. Lena Andersson Hofsberger, styrelseledamot, har förvärvat 10 000 st aktier á 42,00 kr. Styrelseledamot Johan Andsjö har förvärvat 500 st aktier á 75,00 kr.

Elos Medtech: Styrelseledamot Thomas Öster har köpt 500 st aktier till pris 75,00 kr / aktie. VD i dotterbolag, Mattias Andersson, har sålt 2500 aktier till snittpris 72,40 kr / aktie. Ordförande Yvonne Mårtensson har köpt 4200 aktier till ett snitt pris om 72,30 kr. Styrelseledamot Anders Birgersson har köpt 709 st aktier á 71,14 kr. Jan Wahlström, VD, har köpt 1 550 st aktier till snittpris 68,61 kr / aktie. 

Empir Group: VD Lars Save har köpt 596 200 st aktier á 39,75 kr. Torbjörn Skog, VD i dotterbolag har köpt 2500 st aktier á 41,00 kr. 

FastPartner: VD Sven-Olof Johansson har köpt 100 000 st aktier á 138,0 kr.

Fortnox: Torbjörn Gunnarsson , styrelseledamot, har sålt 13 060 st aktier till priset 48,19 kr / aktie

INVISIO Communications: Styrelseledamot Lage Johanson har sålt 1 400 000 st aktier á 71,00 kr. Carsten Aagesen, Sr. Vice Presidentm har sålt 24 656 st aktier á 72,64 kr / aktie. 

ITAB Shop Concept: Fredrik Rapp , styrelseledamot, har köpt 341 416 st aktier till priset 41,30 kr. 

Lagercrantz Group: Bengt Lejdström , CFO , har avyttrat 2 500 st aktier till priset 83,30 kr.