UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.6 & v.7

16:02 / 19 februari 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-02-18.

Addtech: Affärsområdeschef Patrik Klerck har sålt 6 500 st aktier á 185,00 kr, transaktionen har skett utanför marknadsplats. 

Amasten: Amastens VD Jan-Erik Höjvall har köpt 199 st preferensaktier till priset 286,00 kr / aktie. 

Brighter: VD Truls Sjöstedt har köpt 4 900 st aktier till priset 8,25 kr / aktie. Vice VD Henrik Norström har förvärvat 3 250 st aktier á 8,43 kr. 

Catena Media: Markus Näsholm, ekonomianställd, har sålt 2 491 st aktier till pris 120,23 kr.

Concordia Maritime: Styrelseledamot Mats Jansson har förvärvat 1 000 st aktier á 11,50 kr. 

Doro: Carl-Johan Rijpma,Vice President Operations, har förvärvat 1 300 st aktier till pris 35,07 kr.

Empir Group: VD Lars Save har köpt 10 000 st aktier till ett snittpris om 40,23 kr.

Fortnox: Styrelseledamot Torbjörn Gunnarsson har avyttrat 176 940 st aktier till ett snittpris om 48,29 kr. Styrelseledamot Johan Berg har avyttrat 10100 aktier à 48,40 kr, transaktionen har skett utanför marknadsplats.

HMS Networks: Styrelseledamot Charlotte Brogren Karlberg har köpt 1 500 st aktier till priset á 121,00 kr.

Invuo Technologies: Lars Sandtorv, CEO på MeaWallet, har förvärvat 50 000 st aktier till priset 1,55 kr / aktie. 

Proact: Peter Mikael Javestad, VD, har köpt 610 st aktier á 153,00 kr. Jan Anders Jonas Persson, ekonomi/finanschef, har köpt 550 st aktier á 153,00 kr. Styrelseledamot Christer Holmén har förvärvat 3418 st aktier till ett snittpris om 142,87 kr. Styrelseledamot har Eva Elmstedt har köpt 1 000 st aktier á 144,00 kr.

Sectra: Sofia Bertling har köpt 1 350 st aktier till ett snittpris om 180,07 kr.