UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fortsatt svaga rapporter

15:27 / 1 februari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

En halvering av den summerade vinsten, men en viss tillväxt i medianmätningen visar att rapporterna fortsätter att ge en tvådelad bild av utvecklingen.

Vinstfall

Efter att 36 storbolag lämnat rapport, motsvarande ungefär två tredjedelar av det samlade börsvärdet, landar vinstfallet före skatt på respektingivande 46 procent. Det kan jämföras med utvecklingen förra kvartalet, som ändå slutade med en viss uppgång. Tillväxten blev 2 procent. Justerar vi för bolagen med störst vinstfall (Ericsson, Nordea, H&M), liksom de med störst ökning (Lundin Petroleum, Essity, Telia) får vi fortfarande ett markant fall. Det summerar sig till 9 procent och kan jämföras med en uppgång på 6 procent förra kvartalet. Trots den svaga summavinsten redovisar 56 procent av bolagen stigande vinst, varför medianvärdet landar på 5 procents tillväxt. Det var dock bättre under förra kvartalet, då 66 procent av rapporterna visade tillväxt och medianen nådde 8,5 procent. Hur vi än mäter är alltså utvecklingen sämre detta kvartal än det förra.

Sämre än prognos

Utfallet mot prognos är också svagt, i alla fall om vi summerar  rapporterna. Utfallet landar hela 16 procent under prognos, men justerat för bolagen i toppen (Telia, SEB, Skanska) och botten (Ericsson, Autoliv, Nordea) dämpas detta till 3,8 procent. Förra kvartalet var dock utvecklingen bättre och det justerade utfallet landade 1,3 procent över prognos. Denna gång har exakt hälften av bolagen har levererat över prognos, mot 66 procent förra kvartalet, samtidigt som medianutfallet denna gång blev plus 0,5 procent, mot plus 2,1 procent förra kvartalet. Även här är alltså trenden sluttande jämfört med tidigare.

Försäljningen stiger

Däremot fortsätter försäljningen att visa tillväxttal, vilket är starkt med tanke på att utlandsorienterade bolag kämpar i valutamotvind. Tillväxten är 2,4 procent, men eftersom hela 70 procent av bolagen visar tillväxt, blir medianvärdet bättre. Tillväxten blir då 6,9 procent. Försäljningen slår även prognoserna med 1,2 procent, medan medianutfallet landar på 0,8 procent. Försäljningen är därmed den enda faktor, som är starkare än förra kvartalet. 

Och slutsatsen känns igen

Detta kommer att bli ett sämre kvartal än det förra, vilket delvis beror på stora nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Det är visserligen det vanliga mönstret mot slutet av året, men denna gång är skillnaderna mot tidigare kvartal, större än normalt. Det visar att bolagen har det motigare än väntat, trots att försäljningen skvallrar om att konjunkturen är god.


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar