UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bolag på Introduce i uppåtgående trend samt positivt momentum i RSI

11:55 / 14 februari 2018 Article

Vi har i denna artikel tagit hjälp av den tekniska analysen för att screena fram bolag på Introduce som noteras i en uppåtgående trend samtidigt som RSI uppvisar ett positivt momentum. Följande kriterier har använts för att sålla fram urvalet:

  • Föregående dagsstängning noteras högre än MA200
  • och RSI överstiger 50

MA står för Moving Average, vilket innebär en beräkning av den genomsnittliga aktiekursen under en given tidsperiod. Ovanstående tidsperiod motsvarar 200 dagar. Detta är ett vanligt tillämpat mått för att avgöra den långsiktiga trendriktningen.

RSI (Relative Strength Index) baseras på en jämförelse mellan den genomsnittliga uppgången under uppgångsdagar med motsvarande genomsnitt under nedgångsdagar, givet en specifik period. Nivåer över 50 brukar indikera ett positivt momentum medan nivåer under 50 är en signal på ett negativt dito. 

Summa summarum indikerar de valda kriterierna att den framträdande aktien handlas i en uppåtgående trend. Styrka föder styrka, heter det enligt teknisk analys. Därav är indikationen att starka aktier kan fortsätta prestera väl framgent. 

(Klicka på bilden för att förstora den)

 

Totalt faller 19 st bolag in under ovanstående kriterier. Detta kan relateras till en population om 100 st bolag på Introduce. Vill du följa varje bolag närmare besök vår prenumerationssida för att få löpande uppdateringar gällande analyser, nyheter, intervjuer, artiklar mm. 


Introduce aktieanalysTeknisk analytiker
Simon Granath
simon.granath@remium.com