UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bättre bolagsvinster mot slutet

13:36 / 20 februari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Rapportperioden började som en katastrof, men avslutades med allt bättre rapporter. Slutomdömet blev dock synnerligen blandat.

Vinstfallet minskade

Efter ett trettiotal rapporter kunde vi i inledningen registrera en vinsthalvering, räknat i värde. Medianvärdet var dock bättre och låg några procent plus. Detta visade att de största bolagen utvecklades sämre än de medelstora. Denna trend har hållit i sig. När nu de flesta stora och medelstora bolag lämnat rapport, har vinstfallet krympt till 18 procent. Det är fortfarande en katastrof i ett historiskt perspektiv, men eftersom mediantillväxten ligger stabilt kring 6 procent, blir slutsatsen mer positiv. Den underliggande trenden verkar stark.

Prognosutfall - puh..!

Granskar vi utfallet mot prognos startade även det uselt, men har blivit successivt något mindre dåligt. Summerar vi vinsterna ligger den drygt 6 procent under prognos, men mäter vi medianvärdet ligger det på plus 2 procent. Även här visar alltså utvecklingen att de stora problem finns hos de allra största bolagen, medan den underliggande trenden hos flertalet bolag är relativt stark. Detsamma gäller försäljningsutvecklingen där bolagen kontinuerligt rapporterat något över prognos. Det är förhållandevis starkt mot bakgrund av att valutaeffekterna genomgående är negativa i de utlandsberoende företagen.

Sektorer - stora skillnader

Med en brakförlust i Ericsson och en vinstexplosion i Volvo, är det inte konstigt att utvecklingen för sektorerna skiljer sig markant åt. Räknat i kronor hamnar IT/telesektorn i botten med ett kraftigt vinstras, medan verkstad och basindustri hamnar i toppen. Svagt utvecklades även banker, konsumentföretag (H&M) och sjukvårdsföretagen (Astra Zeneca). Granskar vi medianutvecklingen ser det lite ljusare ut. Då är det bara sjukvårdssektorn och banker som visar vinstfall i årstakt.

Många sektorer missar prognos

Analyserar vi utfallet mot prognos styrks trenden. Summerar vi vinsterna inom service, banker, IT/tele, sjukvård, men även verkstadssektorn, ligger utfallet under prognos, medan basindustri, bygg och konsument ligger över. Gör vi samma analys mätt som median blir bilden ljusare. Då är det fem sektorer som landar på plus, medan tre fortfarande missar prognos. Dessa tre är service, banker och sjukvård.

Hög värdering en risk

Eftersom Stockholmsbörsens p/e-tal är fortsatt högt, samtidigt som inflationstakten är ganska normal, borde egentligen inte denna resultatutveckling räcka för att hålla kurserna under armarna. Emellertid finns det en fortsatt stor optimism hos placerarna, både till att Riksbanken skall hålla räntorna låga under lång tid framöver, liksom att den starka internationella konjunkturen skall fortsätta de kommande åren. Det är faktiskt svårt att argumentera mot placerarnas optimism, men den höga värderingen visar att den inte får vändas i en besvikelse.   


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar