UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Strul i Q4 det normala

10:02 / 17 januari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Ericsson, Billerud, NetEnt och några till har vinstvarnat för fjärde kvartalet. Är det en säljsignal?

Strulposter ökar

Analytikernas prognoser för 2018 är fel. Det kan vi säga med säkerhet. Prognoser lämnas nämligen på ett synnerligen "rent" resultat, alltså opåverkat av jämförelsestörande poster. Den vanligaste posten är omstruktureringskostnader och den nästa vanligaste nedskrivningar. Vi har analyserat dessa poster i 130 börsbolag för 1997-2016. Den genomsnittliga posten uppgår till hela 14 procent av resultatet före skatt. Därtill ökar den under året. Av de samlade jämförelsestörande posterna uppstår nästan hälften under det fjärde kvartalet. Tredje kvartalet är ungefär hälften så stort som det fjärde, medan det första kvartalet är ganska fritt från dessa strulposter. Därför är det inte konstigt om det kommer vinstvarningar i det fjärde kvartalet. Det är då bulken av strulposterna presenteras.

Ericsson enligt plan

Även om beloppen i Ericsson är häpnadsväckande höga, är de inte exceptionella. Att de redovisas i fjärde kvartalet är, som sagt, helt i linje med det vanliga mönstret och med ny VD (och därtill ny ordförande) vore det närmast unikt om inte Q4-resultatet innehöll en ordentlig rensning. Den kritiske placeraren kan naturligtvis fråga sig varför inte dessa nedskrivningar gjorts tidigare. Den nuvarande ledningens förklaring, att nedskrivningarna görs för att Ericsson ändrar strategi och skall göra sig av med verksamheterna, är närmast komisk. Värdet faller ju inte 14 miljarder bara för att verksamheterna skall säljas. Det handlar naturligtvis om att den tidigare ledningen vred och vände på redovisningsreglerna, så att någon nedskrivning inte skulle behöva göras. Ericssons hantering är det tydligaste beviset på varför placerare struntar i nedskrivningar. De kommer normalt alldeles för sent för att vara en tidig indikation på problem.

Svårt att prognostisera

För analytiker är jämförelsestörande poster en ständigt problem. Vi vet att de kommer, men vi vet inte vilket år eller till vilket belopp. Därför blir de nästan omöjliga att prognostisera. Bara i de (sällsynta) fall bolaget i förväg talar om när de kommer redovisas och till vilket belopp, kan vi få med dem i prognoserna. Dessutom är de synnerligen konjunkturberoende. I lågkonjunktur finns dessutom posterna i fler bolag och med större belopp, än i högkonjunktur. Detta syntes tydligt vid finanskraschen 2008-2009 och i IT-kraschen 2000-2001. De senaste tre åren har dock dessa strulposter varit större än normalt, givet att vi haft en relativt bra konjunktur. Det är framförallt omstruktureringskostnaderna som legat på en ihållande hög nivå. Kanske är det ett trendbrott och kan vara relaterat till den höga förvärvsfrekvensen. Köparna av ett företag måste vrida ur nödvändiga synnergieffekter för att förvärvet skall bli lönsamt. Omstruktureringarna verkar dock ha en tendens att dyka upp efter ett par år, ofta efter ett VD-byte. 

Och slutsatsen..?

Det finns ingen anledning att kasta sig på "säljknappen" bara för att en del bolag kommer med vinstvarningar för det fjärde kvartalet. Dels är vinstvarningarna inte inte fler än vanligt, dels är det just i fjärde kvartalet som de skall komma. Och om varningen beror på engångsposter, som i Ericsson och Billerud, då är det faktiskt helt enligt plan.


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar