UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Scary Movie

08:52 / 16 januari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

På fyra månader har bostadspriserna utvecklats till rena skräckfilmen - hur länge kan det fortsätta?

Mörkt december

Med ett prisfall i december på 2,0 procent, har nedgången i svenska bostäder nu pågått i fyra månader, med ett sammanlagt fall på 9 procent (enligt Valueguard). Fallet är ännu större för bostadsrätter i Stockholm. Där är nedgången i december 2,3 procent och det sammanlagda fallet 12 procent. Det är mycket kraftigt och vi får gå tillbaka till finanskraschen 2007-2008 för att hitta en lika kraftig nedgång. Visserligen var även 2011 ett turbulent år. Då härjade Greklandskrisen del 1, men då klarade sig bostadsrätter i Stockholm väsentligt bättre än nu. Rapporterna om en överbyggnation av bostadsrätter i Stockholm får alltså stöd i statistiken.

Ljuspunkter finns

Det finns ändå ljuspunkter. En är att prisnedgången i december inte var lika kraftig som i oktober och november. Det kan tyda på en uppbromsning. Ytterligare en ljuspunkt är att perioden oktober-december generellt är den säsongsmässigt svagaste under hela året. Granskar vi statistiken från 2005, då Valueguards statistik lanserades, kan konstateras att oktober är årets sämsta månad. Den genomsnittliga prisförändringen ligger på minus 1,1 procent (bostadsrätter minus 0,6 procent). Slutsatsen håller även om vi mäter medianvärdet, men då kommer även november med som en av de svagaste månaderna. Totalt två tredjedelar av alla oktober- och novembermånader sedan 2005 redovisar prisfall. Att bostäder faller på hösten är alltså ingen nyhet, men denna gång blev nedgången ovanligt kraftig. Möjligen berodde det på oklarheterna kring Finansinspektionens kommande amorteringskrav. 

Satsa på första kvartalet

Med en säsongsmässigt svag höst, blir dock början av året alltid bättre. Alla januari- och februarimånader sedan 2005 har uppvisat en prisuppgång, liksom 85 procent av alla marsmånader. Under januari är uppgången cirka 3 procent, oavsett hur vi mäter, medan den är ungefär hälften så hög i februari. Därför borde det finnas goda förutsättningar att köparna återvänder under det första kvartalet och att prisbotten nåddes i december. Ytterligare en ljuspunkt gäller tillväxten i utlåning. Den toppade i november 2015 på mycket höga 26 procent. Därefter gick den rakt ner och bottnade i maj 2017 på minus 12 procent. Därefter har fallet återtagits och idag har nedgången nästan upphört helt. Denna parameter har föregått alla vändningar i Valueguards bostadspriser sedan starten 2005, både uppåt och neråt. 

Scary Movie

Ändå går hösten 2017 till historien som rena skräckfilmen. Så sent som i september såg allt rosenrött ut, men sedan vände stämningsläget 180 grader. Just styrkan och snabbheten i omsvängningen är märklig, säsongsmönstret till trots. Detta bör tas som en indikation på den extrema stress som den svenska bomarknaden befinner sig i. Det är antingen full fart framåt, eller bakåt. Mellanting existerar inte. Minusränta från Riksbanken, paras med åtstramningar från Finansinspektionen. Den ena trampar kraftfullt på gasen, medan den andre letar febrilt efter bromsen. Slutsatsen blir att risken i bostadsmarknaden nu är högre än på länge. Kanske kan det få aktörerna att agera lite försiktigare framöver. Om nu inte också januari månads priser hamnar på minus, för då börjar monstret krypa ut i själva biosalongen. 


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar