UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Rapportröra

16:57 / 31 januari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Börsbolagens samlade vinst faller kraftigt, men i 52 procent av bolagen går den upp. Hur hänger det ihop?

Vinstutveckling i källaren

Den summerade kvartalsvinsten för de 25 storbolag som hittills lämnat rapport, faller med 51 procent. Det är urdåligt och vi får gå tillbaka till finanskraschen 2008-2009 för att hitta liknande siffror. Som vanligt har enstaka storbolag väldigt stor inverkan på utveckligen, särskilt så här i inledningen av rapportperioden. Denna gång är det, inte överraskande, Ericsson, som med ett vinstras på 19 miljarder kronor, är en stor del av förklaringen, men inte bara. Eliminerar vi de tre bolag med sämst vinstutveckling (Ericsson, Autoliv, H&M), liksom de tre med bäst vinstuppgång (Essity, Telia, SSAB) kan konstateras att kvarvarande bolag fortfarande redovisar en vinstnedgång på 5 procent. Emellertid stiger vinsten i 52 procent av bolagen, vilket gör att mediantillväxten för populationen blir svagt positiv, med 2,1 procent. Totalt sett är dock starten på rapportperioden klart sämre än de senaste kvartalen.

Sämre än prognos

Inte överraskande ligger även utfallet klart under prognos, enligt SME. Siffran är 17 procent, vilket är ett negativt utfall vi inte sett sedan finanskrisen. Men lugn, även här kommer Ericsson in i bilden. Exkluderar vi därför de tre sämsta (Ericsson, Autoliv, Nordea) och de tre bästa (Telia, SEB, Essity) ligger utfallet bara 2,4 procent under prognoserna. Emellertid ligger 52 procent av antalet bolag över prognos, varför medianförändringen blir svagt positiv med 2,1 procent. Detta är ett halmstrå att hålla fast i.

Försäljningen växer

En faktor som går rätt är försäljningen. Den växer med 1,5 procent och hela 72 procent av bolagen visar stigande försäljning. Medianvärdet för tillväxten blir därför bättre än det summerade och landar på 5,9 procent. Även om vi analyserar utfallet mot prognoserna, blir slutsatsen positiv. Den summerade försäljningen ligger 1,2 procent över prognoserna och medianvärdet ligger 0,8 procent över. Det är ganska starka siffror, med tanke på att de flesta utlandsorienterade bolag redovisar tydligt negativa valutaeffekter i försäljningen.

Och slutsatsen..?

Om vi bara räknar försäljningstillväxt och justerar vinsterna för alla nedskrivningar och omstruktureringar, ser bilden acceptabel ut. Om vi inte justerar, ser den hemsk ut. Frågan är om vi fullt ut kan göra den typen av justeringar när de dyker upp i de största bolagen och under lång tid. När dessutom de största bolagen generellt har sämre utveckling än de medelstora, finns det naturligtvis en viss risk att detta "vattnar ner" även till medelstora. Troligtvis kommer vi därför att lämna denna rapportperiod med en klump i magen och känslan av att börsbolagen tyvärr inte är helt på rätt väg. Detta trots att efterfrågan i de flesta av bolagen verkar vara ganska god.


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar