UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Raketfart i Europa

08:40 / 4 januari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

En sak är säker: Börsåret 2018 kommer inte bli som 2017. Vi startar nämligen industrikonjunkturen på en helt annan nivå.

Viktigaste indikatorn

Inköpschefernas index är troligen börsplacerarnas enskilt viktigaste indikator för begreppet "konjunktur". Under 2017 gick indexet upp i de flesta industriländer, därtill i stort sett varje månad hela året. Både vårt sammanvägda globala och europeiska index startade 2017 på dryga 50 (gränsen för tillväxt), men steg i raketfart upp till dagens nivå på 58 globalt och 60 för Europa. Vår europeiska sammanvägning tangerar nu rekordnivån från IT-bubblans glada tid, medan vår globala sammanvägning ligger på all-time high. Ett land ligger dock först i spåret.

Europas lokomotiv

Detta land är Tyskland. Indexvärdet är 63 och är det högsta värdet någonsin (indexet startade 1996). Eftersom Tyskland är Europas klart viktigaste land, innebär detta en fantastisk draghjälp för konjunkturen i alla andra länder. Följaktligen är indikatorerna på väg upp även i Frankrike, Italien och Spanien där bara IT-bubblan givit högre index än idag. Även de Brexitplågade britterna uppvisar ett starkt index, nära tidigare rekordnivåer. Och för den som undrar var lilla överhettade nationen Sverige ligger, blir det naturligtvis i ligans topp, men med extremt stora svängningar. Under december var vi tvåa på värdet 60, medan vi låg i topp under november med värdet 64. 

Och slutsatsen?

Vi börjar alltså 2018 med en helt annan konjunkturoptimism är för ett år sedan. Därför borde också börsutvecklingen bli en annan. Förra året gick stigande konjunkturindikatorer hand i hand med rekordlåga räntor. I år lär räntorna knappast ligga kvar i bottenläget. Det syns redan tecken till detta i de korta obligationsräntorna. Samtidigt kompliceras situationen av att obligationerna på kort sikt ger kursförluster när räntorna stiger. Därför gynnas börsen, konstigt nog, kortsiktigt av stigande ränta. Däremot inte på lång sikt. Kärnfrågan blir därför om "lång sikt" kommer inträffa under 2018. Om inte, borde aktier vara instrumentet att föredra även under detta år, men osäkerheten kring detta val är betydande. 

 


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar