UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Indexvinnare och förlorare 2017

09:30 / 3 januari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Tre storbolagsaktier dominerade index under 2017. Två var nödvändiga för att slå index. En hade du helst velat slippa.

Godkänt år

För hela 2017 gick OMX Benchmark (inkl utdelningar) upp 10,0 procent, medan Nasdaq All Share Index gick upp 9,7 procent. Utvecklingen ligger väldigt nära det långsiktiga snittet, som för OMX Benchmark ligger på 10,8 procent per år sedan 1996. Emellertid har två tredjedelar av alla 12-månadersperioder sedan 1996 givit en avkastning som varit bättre än årets. Börsåret 2017 får därmed godkänt, men inte med bred marginal. Jämför vi däremot med obligationsindexet, Nasdaq OMRX, var utvecklingen lysande. Obligationerna gick nämligen ner med 0,8 procent, vilket naturligtvis är klart sämre än genomsnittet från 1996, som ligger på 2,4 procent per år.

Två nödvändiga bolag

För att komma upp i 10,0 procent avkastning har två aktier varit nödvändigt att äga - Volvo och Atlas Copco. Dessa två indexbjässar har därtill haft en spektakulär avkastning under året. Atlas Copco är nummer två i storlek, efter Nordea, med en andel på 5,7 procent av börsvärdet. Aktiens avkastning blev hela 29 procent. På plats nummer fem återfinns Volvo med motsvarande 4,1 procent av börsvärdet, men med en ännu bättre avkastning, hisnande 47 procent. Därmed blev Volvo den viktigaste aktien 2017 och bidrog med 1,9 procentenheter av index avkastning på 10,0 procent. Atlas var nästan lika viktig och bidrog med 1,7 procentenheter. Lägg därtill SCA/Essity, med ett bidrag på 0,8 procentenheter, Sandvik med 0,7 och Hexagon med 0,6 enheter, så har dessa fem svarat för drygt halva börsavkastningen. 

En överflödig aktie

Aktien ingen ville äga under 2017 var givetvis H&M. Den negativa avkastningen landade på hemska 28 procent, trots en direktavkastning på ungefär 5 procent. Eftersom H&M är nummer tre i storlek, med en vikt på 5,4 procent, blev belastningen för börsindex hela 1,5 procentenheter. Hoppet ner till tvåan Handelsbanken var emellertid stort och deras belastning blev följaktligen bara 0,3 procentenheter. Lägger vi därtill in Skanska, Fingerprint och Swedbank får vi de fem aktier som dragit ner index mest under året. Belastningen blev dock inte större än 2,2 procentenheter. Inkluderar vi samtliga aktier som givit ett negativt bidrag, blir belastningen inte mer än 2,7 procentenheter. Det understryker att 2017 var ett starkt börsår och att det mer handlade om att hitta vinnarna, än undvika förlorarna.

Stock pickers triumferar

Det gick dock att komma ut väsentligt bättre än index för den som hittade rätt. Av samtliga aktier på börsens Large Cap, landade visserligen 80 procent på plus, men spridningen mellan topp och botten var stor. Medianen för de tio bolag som hade bäst avkastning låg på hela 42 procent, medan de tio i botten gav en negativ avkastning på 20 procent. Utvidgar vi till tjugo bolag fick toppen en avkastning på 32 procent, medan botten skrapade ihop ett medianvärde på minus 14 procent.

Verkstad i topp

Eftersom Volvo och Atlas Copco var index viktigaste aktier 2017 är det knappast konstigt att verkstadssektorn blev börsens viktigaste motor. Totalt svarade den för 5,9 procentenheter, av börsindex uppgång på 10,0 procent. Näst bästa sektor var investmentbolagen med ett bidrag på 1,6 procentenheter. Det är inte ovanligt att investmentbolagen går starkt när börsen har gått upp under en längre tid. Visserligen har bolagen portföljer som totalt sett liknar index, men den så kallade investmentbolagsrabatten brukar krympa när börsen har varit stark en längre tid. Slutligen kan konstateras att ingen sektor bidrog med negativ avkastning. Trots krisrapporterna kring både Ericsson, H&M och byggföretagenbidrog både IT/tele, konsument och bygg med plussiffror. Det beror på att Ericsson faktiskt landade aningen över noll, liksom att H&M var det enda konsumentbolagen på Large Cap som hamnade på minus. Och i byggsektorn fanns både vinnare och förlorare, men vinnarna var aningen fler.

Och slutsatsen?

Den överlägset viktigaste faktorn för börsutvecklingen under 2017 var industrikonjunkturen. Det fick fart på verkstad och basindustri. Det har satt spår i värderingarna, som nu är bland de högsta på börsen och klart högre än normalt. I andra änden hittar vi bankerna, som fortsätter att leverera en stabil vinsttillväxt, men där kurserna inte alls hängt med. Här är värderingen den lägsta på börsen. Det vore nästan sensationellt om de konjunkturkänsliga aktierna blev indexvinnare även under 2018. Kan det möjligen vara dags för en come-back i bankerna?  


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar