UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.3

14:07 / 22 januari 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-01-15 t.o.m. 2018-01-21.

Alcadon: Styrelseledamot Stefan Charette har totalt förvärvat 60 426 st aktier á 37,90 kr. Förvärvet har skett genom två transaktioner. 

Cherry: Styrelseordförande Morten Klein har köpt 350 000 st aktier till kurs 56,00 kr. Per 2017-12-31 uppgick hans innehav till 14 081 035 st aktier. 

Elos Medtech: Thomas Öster, styrelseledamot, har totalt köpt 500 st aktier för 74,00 respektive 76,00 kr, uppdelat på tre transaktioner. 

Greater Than: Styrelseledamot Roger Karlsson har sålt 35 000 st aktier till kurs 27,00 kr. Transaktionen uppgick till 945 000 kr. Samtidigt har styrelseordförande Lars Berg köpt 10 000 st aktier á 20,00 kr.

Sectra: Marie Ekström Trägårdh, VD för dotterbolag, har avyttrat 1 000 st aktier till snittkurs 186,50 kr. Dessutom har styrelseledamot Jakob Svärdström sålt 401 st aktier á 183,50 kr.