UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.2

09:11 / 15 januari 2018 Article

aktier

Nedan följer en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. 

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-01-08 t.o.m. 2018-01-14.

Amasten: VD Jan-Erik Höjvall har förvärvat 45 000 st aktier till kurs 3,48 kr. 

Elos Medtech: Styrelseledamot Thomas Öster har köpt 60 st aktier á 75,00 kr. Totalt äger han 65 004 st aktier efter transaktionen. Detta var det fjärde tillfället sedan i mitten av november som han utökar sin ägarandel. 

Enzymatica: Johan Lindvall, COO, har köpt 30 000 st aktier till kurs 4,90 kr. 

Sportamore: Claes Winterfeld, COO, har sålt 2 527 st aktier á 135,00 kr. Totalt äger han 42 263 st aktier efter transaktionen.