UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bolag på Introduce i solid uppåtgående trend

11:57 / 8 januari 2018 Article

Vi har i denna artikel tagit hjälp av den tekniska analysen för att screena fram bolag på Introduce som noteras i en solid uppåtgående trend. Följande kriterier har använts för att sålla fram urvalet:

  • Föregående dagsstängning noteras högre än MA200, MA50 samt MA20
  • och MA20 noteras ovanför MA50
  • och MA50 noteras ovanför MA200

MA står för Moving Average, vilket innebär en beräkning av den genomsnittliga aktiekursen under en given tidsperiod. Ovanstående tidsperioder motsvarar 200, 50 samt 20 dagar. 

Följaktligen pekar både den långsiktiga och medelångsiktiga trenden uppåt, men även den mer kortsiktiga trenden har ett enhetligt utseende. Summa summarum innebär de valda kriterierna att aktien handlas i en stabilt uppåtgående trend. Styrka föder styrka, heter det enligt teknisk analys. Därav är indikationen att starka aktier kan fortsätta prestera väl.

(Klicka på bilden för att förstora den)

 

Totalt faller 18 st bolag under ovanstående kriterier. Detta kan relateras till en population om 100 st bolag på Introduce. Vill du följa varje bolag närmare besök vår prenumerationssida för att få löpande uppdateringar gällande analyser, nyheter, intervjuer, artiklar mm.