UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bolag på Introduce i lågvolatila faser

13:36 / 19 januari 2018 Article

Vi har i denna artikel tagit hjälp av den tekniska analysen för att screena fram bolag på Introduce som noteras i en period med låg volatilitet. Följande kriterium har satts:

  • Bollingerbanden noteras inom Keltner-kanalen

Bollingerbanden utgår ifrån ett centralt glidande medelvärde som omges av ett övre respektive ett undre band, beläget två standardavvikelser ifrån det centrala medelvärdet. Keltners kanal är, likt Bollingerbanden, baserat på ett centralt band i kombination med två yttre band. De yttre banden utgår ifrån Average True Range (ATR), vilket är ett glidande medelvärde på differensen mellan den högsta och lägsta kurs inom ett satt tidsintervall. Höga ATR-nivåer vittnar om volatil handel med hög volymomsättning, medan låga ATR-nivåer signalera det motsatta. Det centrala bandet i Keltners kanal beräknas genom ett glidande medelvärde av Typical price. 

Tillfällen då Bollingerbanden noteras inom Keltner-kanalen brukar indikera att det rådande läget kännetecknas av låg volatilitet. Oftast konsoliderar aktien i en trading-range. När aktien sedan bryter ut ifrån denna trading-range, antingen på ovan- eller på nedsidan, samtidigt som volatilitet är låg, sker det ofta med kraft. Följaktligen kan det vara av intresse att ha dessa aktier under bevakning då de kan stå inför substantiell en trendrörelse. Kombinationen av Bollingerbanden och Kelter-kanalen kan även utläsas i Squeeze-indikatorn. 

Screeningen gav följande resultat:

(Klicka på bilden för att förstora den)

 

Totalt faller 19 st bolag in under ovanstående kriterier. Detta kan relateras till en population om 100 st bolag på Introduce. Vill du följa respektive bolag närmare besök vår prenumerationssida för att få löpande uppdateringar gällande analyser, nyheter, intervjuer, artiklar mm. 


Introduce aktieanalysTeknisk analytiker
Simon Granath
simon.granath@remium.com