UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Teknisk analys OMXS30 - Bemöter motstånd vid FIB-50%

10:21 / 19 september 2017 Article

Introduce försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara. Tanken är att ge dig som besökare ett annat tekniskt perspektiv än det som ofta framkommer i bolagens egna tekniska analyser.


I vår senaste analys av OMXS30 nämnde vi att en etablering under MA200 skulle indikera att den positiva trenden kunde byta riktning. Detta inträffade, men indexet har samtidigt rekylerat upp för att nu noteras vid MA200. Konklusionen vi kan dra från detta är att den rådande långsiktiga trenden är neutral, och det är först ett utbrott upp igenom 1659, alternativt en punktering av 1518, som skulle signalera något annat.

Uppåtrekylen inträffade till följd av en fullbordad 5-vågssekvens, där aktien nu bemöter motstånd vid FIB-50%-nivån (1590 punkter). Lyckas indexet ta ut denna nivå är det en indikation på att årets högsta notering på 1659 punkter kan bemötas. Vidare hittas påföljande motstånd kring 1750 vilket även skulle signalera en ånyo stigande trendriktning.  

Vid punktering av stödet på 1518 är det istället möjligt att OMXS30 kan stå inför en negativ trendfas. Vi finner då i första hand ett stöd kring 1463 och därefter 1392 punkter.

Att OBV-indikatorn alltjämt noteras under dess medelvärde utgör ett litet orosmoln. Etablering ovanför medelvärdet skulle stärka väga på den positiva sidan.

Motstånd: 1589 pt / 1659 pt / 1750 pt
Stöd: 1518 pt / 1463 pt / 1392 pt


Introduce aktieanalysTeknisk analytiker
Simon Granath
simon.granath@remium.com