UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 (2017/18) - Sectra

13:38 / 11 september 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Sectra: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017/18 (brutet räkenskapsår) en nettoomsättning om 251,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 9,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 35,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl 08.00.