UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Alcadon

10:55 / 4 september 2017 Article

Vi välkomnar idag Alcadon som nytt bevakat bolag på Introduce.

Alcadon - Nischdistributör inom data- och telekommunikationsprodukter

Alcadon grundades 1988 och verkar som nischdistributör och grossist av produkter samt helhetslösningar för data- och telekommunikation till installatörer, teleoperatörer, systemintegratörer och stora slutanvändare. Huvudkontoret finns i Stockholm och övriga kontor återfinns i Malmö, Göteborg, Örebro samt i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Danmark och Finland. 2016 stod Sverige för 84 procent av omsättningen och Norge för 16 procent. Alcadons nisch inom den nordiska marknaden för data- och telekommunikationsprodukter är främst nätverksinfrastruktur. Affärsmodellen, med en stor andel offererade projektförsäljningar, ger en stabil plattform för jämnt fördelade intäkter under året.

Alcadon har indirekt varit en del av aktiemarknaden under en lång tid. 1997 förvärvade MRV, ett amerikanskt bolag listat på Nasdaq i USA, delar av Alcadon i ett joint venture, för att i ett senare skede förvärva resterande delar av bolaget. Under 2012 förvärvade det svenska bolaget DistIT Alcadon för att drygt fyra år senare dela ut Alcadon till DistITs aktieägare.

Alcadon erbjuder ett produktsortiment med fler än 5 000 produkter som delas in i tre huvudsakliga områden: passiv infrastruktur (installationsmaterial såsom koppar- och fiberkabel, testinstrument och verktyg), aktiv infrastruktur (aktiv utrustning såsom switchar, konverterare och trådlösa produkter) inklusive utbildning och support samt produkter för bostadsnätsprojekt. Med bolagets produktportfölj, kompetens och erfarenhet kan Alcadon erbjuda helhetslösningar som tar hänsyn till framtida nätverksteknik. Utvecklingen inom dessa produktområden sker i samarbete med världsledande tillverkare och leverantörer i Europa, USA och Asien samt genom att noggrant följa utvecklingen avseende produktstandarder och lyssna till kundernas olika behov på den nordiska marknaden. 

Tillväxtfokus ligger på den traditionella marknaden i Sverige och Norge och mer specifikt inom bredband. 2020 ska minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till åtminstone 100 Mbit/s enligt regeringens bredbandsmål. I oktober 2016 hade två tredjedelar av alla hushåll och företag uppfyllt kravet och således finns det fortsatt goda möjligheter för Alcadon att växa organiskt. Genomsnittlig årlig tillväxt i Alcadon-koncernen var mellan åren 2013-2016 cirka 14 procent. 

Alcadons målsättning är att uppnå en vinsttillväxt per aktie om 10% per år sett över en konjunkturcykel. Samtidigt ska soliditeten som lägst uppgå till 25%. Generellt sett är Q2 koncernens starkaste kvartal medan månaderna juli samt december hör till de svagare. I övrigt har Alcadon inga större säsongseffekter.  

Alcadons aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn "ALCA".

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden kalender- och ägardata och intervjuer.


Analys

Vi har även publicerat en analys av bolagets Q2-rapport för räkenskapsåret 2017, som släpptes 17 augusti. Analysen går att läsa i sin helhet här och nedan finner ni ett kortare utdrag. 

Alcadon verkar som nischdistributör av produkter samt helhetslösningar för data- och telekommunikation till installatörer, teleoperatörer, systemintegratörer och stora slutanvändare. Bolaget har över 2 000 aktiva kunder där de tio största står för cirka 33% av omsättningen. Alcadons produktområden delas in i kabelsystem, aktiv utrustning, bostadsnät samt instrument, verktyg & tjänster. För det första halvåret 2017 utgjorde egna varumärken 26% av försäljningen, varav ECS 20% och DC-Line 6%. Marginalen är högre för egna varumärken jämfört med övrig försäljning. 2016 stod Sverige för 84% av omsättningen och Norge för 16%.


Intervju

Alcadons VD Pierre Fors inleder med att berätta kort om bolaget samt sin egen bakgrund. Vidare berör intervjun bolagets affärsmodell samt det nyligen släppta Q2-resultatet. Han beskriver varför de förvärvade DataConnect och hur markadsläget ser ut generellt. Avslutningsvis beskriver han bolagets lönsamhets och tillväxtmål samt hur dessa skall uppnås.


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.