UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.39

09:19 / 2 oktober 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-09-25 t.o.m. 2017-10-01.

Amasten: VD Jan-Erik Höjvall har köpt 59 000 st aktier, motsvarande en köpeskilling om ca 206 500 kr. Aktierna köptes av tidigare VD David Dahlgren. 

Enzymatica: Styrelseordförande Bengt Baron har köpt 75 000 st aktier till kurs 3,00 kr. 

MSC Group: VD Lars Save har totalt köpt 406 202 st aktier till snittkurs 1,98 kr.

Samhällsbyggnadsbolaget: Styrelseledamot Sven-Olof Johansson har köpt 11 751 861 st aktier á 6,2 kr. Transaktionen skedde utanför handelsplats.