UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.38

09:48 / 25 september 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2017-09-24.

Alcadon: Affärsutvecklingschef Mats Nyberg har totalt sålt 13 612 st aktier till snittkurs 41,00 kr.

Boule Diagnostics: Styrelsordförande Peter von Ehrenheim har förvärvat 2 200 st aktier á 249,50 kr.

Bredband2: Mikael Kluge, COO, har köpt 40 107 st aktier till kurs 0,96 kr.

Cavotec: Dominique Colas-Popesco, närstående till Ion Otonel Popesco, har sålt 50 000 st aktier till kurs 27,40 kr.

Dedicare: Avgående VD Stig Engcrantz har totalt avyttrat 5 179 st aktier till snittkurs 135,00 kr.

eWork: Pernilla Nilsson, sälj- och marknadschef, har totalt sålt 2 500 st aktier till snittkurs 103,20 kr.

FastPartner: VD Sven-Olof Johansson har köpt 738 st aktier á 142,50 kr.

Greater Than: Styrelseledamot Kristina Thörner har köpt 1 500 st aktier till kurs 29,30 kr.

INVISIO Communications: Lage Jonason, styrelseledamot och storägare, har sålt 169 866 st aktier till kurs 81,50 kr.

Lagercrantz Group: Jonas Ahlberg, divisionschef, har sålt 2 100 kr st aktier till kurs 82,25 kr. Även Carl Reuterskiöld, närstående till divisionschef Caroline Reuterskiöld, har sålt 1 500 st aktier á 83,00 kr.

Lovisagruvan: Styrelseledamot Göran Nordenhök har köpt 1 000 st aktier till kurs 108,50 kr.

Railcare: Tidigare CFO Håkan Pettersson har totalt sålt 16 784 st aktier till kurs 92,00 kr. Detta uppmärkammades även i bolagets pressmeddelande från fredagen den 22e september.

Samhällsbyggnadsbolaget: Karl-Erik Larsson, chef Samhällsfastigheter, har köpt 32 300 st aktier á 6,20 kr. Dessutom har affärsutvecklingschef Oscar Lekander köpt 167 700 st aktier till kurs 6,20 kr.