UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.37

14:01 / 18 september 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2017-09-17.

Alcadon: Affärsutvecklingschef Mats Nyberg har sålt 6 500 st aktier till kurs 38,00 kr.

Atrium Ljungberg: Annica Ånäs, VD, har köpt 1 366 st aktier till kurs 138,00 kr.

Boule Diagnostics: Gustaf Peter Reinhold von Ehrenheim, styrelseordförande, har sålt totalt sålt 7 000 st aktier till snittkurs 268,10 kr. Detta handlar enligt ordförande om en omflytt av aktier till kapitalförsäkring.

Catena: Styrelseledamot, Gustaf Hermelin, har totalt avyttrat 34 011 st aktier till kurs 151,00 kr.

Cavotec: Dominique Colas-Popesco, närstående till Ottonel Popesco, har totalt sålt 116 454 st aktier till snittkurs 27,50 kr. 

Consilium: Carl Rosenblad, styrelseledamot, har privat samt via bolag köpt 30 000 st aktier till kurs 62,75 kr.

Doro: VD Robert Puskaric har köpt 9 000 st aktier á 51,00 kr.

Enzymatica: Styrelseordförande Bengt Baron har köpt 75 000 st aktier á 3,00 kr. Aktierna köptes av styrelseledamot Mats Kristian Andersson.

eWork: Försäljningschef Pernilla Nilsson har sålt 500 st aktier till kurs 104,10 kr. Samtidigt har Magnus Silen, head of business development, sålt 15 000 st aktier á 98,00 kr. Dessutom har vice VD Magnus Eriksson sålt 6 000 st aktier till kurs 98,00 kr. Ytterligare en transaktion har inträffat i form av ett köp från styrelseledamot Staffan Salén, där han köpte 6 000 st aktier á 98,00 kr.

FastPartner: VD Sven-Olof Johansson har köpt 3 293 st aktier till kurs 142,00 kr.

MedCap: VD Karl Tobieson har köpt 10 000 st aktier till kurs 34,25 kr.

Pricer: Nils Markus Hulth, försäljningschef, har avyttrat 31 232 st aktier á 9,70 kr.

Railcare: Avgående CFO Håkan Pettersson har totalt sålt 7 216 st aktier till snittkurs 96,75 kr.

Shortcut Media Group: Styrelseledamot David Stenberg har totalt förvärvat 3 750 st aktier till kurs 5,10 kr.

Vitec: VD Lars