UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.36

09:48 / 11 september 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2017-09-10.

Alcadon: Affärsutvecklingschef Mats Nyberg har avyttrat 4 259 st aktier á 40 kr. 

Atrium Ljungberg: Annica Ånäs, VD, har förvärvat 134 st aktier till kurs 137,50 kr. Dessutom har affärsområdeschef Angela Berg köpt 200 st aktier á 138,00 kr.

Boule Diagnostics: Claes Blanche, VD för dotterbolag Boule Medical, har sålt 10 000 st aktier till kurs 257,00 kr. Transaktionen är kopplad till ett aktieprogram.

Cavotec: Dominique Colas-Popesco, närstående till director Ottonel Popesco, har totalt avyttrat 15 707 st aktier till snittkurs 28,00 kr.

MedCap: CFO Hugo Petit har köpt 2 000 st aktier till kurs 32,75 kr.

NFO Drives: Styrelseledamot Eva-Britt Grönberg har totalt förvärvat 90 000 st aktier till snittkurs 0,43 kr.