UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.35

15:30 / 4 september 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2017-09-03.

Biovica: VD Anders Rylander har via bolaget Arinvest AB köpt 8 500 st aktier till kurs 11,20 kr.

Brighter: Styrelseledamot Gert Westergren har sålt 5 000 st aktier á 5,71 kr.

Elos Medtech: Styrelseordförande Yvonne Mårtensson har köpt 7 000 st aktier till snittkurs 88,67 kr.

eWork: Styrelseledamot Dan Berlin har under vår mätperiod sålt totalt 10 144 st aktier till snittkurs 96,83 kr.

JLT Mobile Computers: Styrelseledamot Ulf Ahlén har köpt 6 800 st aktier till kurs 4,45 kr. 

MSC Group: VD Lars Save har köpt totalt 80 000 st aktier under till snittkurs 4,07 kr.

Samhällsbyggnadsbolaget: Styrelseledamot Hans Erik Runesten har via bolag totalt köpt 250 000 st aktier till snittkurs 6,012 kr. Dessutom har Högkullens VD Pär-Ola Mannefred via bolag köpt  420 719 st aktier till kurs 5,91 kr.