UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - GARO, Medica Nord, Orasolv, Swedencare

16:42 / 24 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


GARO: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 198,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 24,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 22,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,3%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 07.30.


 

Medica Nord: Remiums analytiker förväntar sig under H1 2017 en nettoomsättning om 58,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 18,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 5,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%.


 

Orasolv: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 31,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 1,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,5%.


 

Swedencare: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 20,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 83,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 3,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,1%.