UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - NFO Drives, Samhällsbyggnadsbolaget, SJR

17:08 / 28 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


NFO Drives: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 5,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -5,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -0,2 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.


Samhällsbyggnadsbolaget: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q2 2017 uppgår till 350,8 MSEK. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 114,0 MSEK och driftnettot till 246,7 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 70,3%.


SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 91,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 8,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl 09.00.