UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Motion Display, MSC Group, Polygiene, Railcare

16:39 / 23 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Motion Display: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 5,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 30,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -1,4 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.


MSC Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 57,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 35,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 1,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.

Rapporten förväntas publiceras kl 08:00.


 

Polygiene: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 19,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 46,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -1,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.


 

Railcare: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 76,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 2,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,4%.