UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Greater Than & SinterCast

17:17 / 22 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Greater Than: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 0,9 MSEK. Rörelseresultatet förväntas bli -3,3 MSEK


SinterCast: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 17,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -4,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 4,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25,4%.