UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Gaming Corps

10:03 / 30 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Gaming Corps: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 1,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas bli -3,5 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.