UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Consilium & Intervacc

17:24 / 25 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Consilium: Bolagets nettoomsättning för Q2 2017 är kommunicerad av bolaget sedan tidigare (se pressmeddelanden för april, maj & juni)  och förväntas uppgå totalt till om 398,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 2,4% jämfört med samma period föregående år. Våra analytiker förväntar sig att rörelseresultatet uppgår till 33,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,4%,

Rapporten förväntas publiceras kl. 15.00.


Intervacc: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 7,9 MSEK. Rörelseresultatet förväntas bli -3,4 MSEK.