UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Briox, Transiro & VBG Group

17:05 / 21 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Briox: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 0,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 22% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -4,7 MSEK.


Transiro: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 1,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 40% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -1,1 MSEK.


VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 759,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 104% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 96,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 13:00.