UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Boule Diagnostics, Brighter, Catella, Elos Medtech

16:01 / 24 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 109,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 10,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,3%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.45.


 

Brighter: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 0,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas bli -3,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.30.


 

Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 575,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 21,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 84,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,7%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 07.00.


 

Elos Medtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 154,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 2,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 15,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.