UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 (2017/18) - MedCap

10:55 / 31 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


MedCap: Bolaget tillämpar ett brutet räkenskapsår. Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017/18 en nettoomsättning om 170,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -28,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 1,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,8%.