UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Tethys Oil, Irisity, Concordia Maritime

14:11 / 14 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 31,7 MUSD vilket motsvarar en tillväxt på 50,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 9,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 30,6%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 07.30


Irisity: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 6,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -17,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -1,4 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

 


Concordia Maritime: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 196,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -30,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -20,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.