UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Kontigo Care

15:25 / 11 augusti 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Kontigo Care: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 1,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas bli -3,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.